Monthly Archives: november 2012

100 år sidan Det Norske Teatret vart skipa!

22. november 2012 feira vi skipningsdagen til Det Norske Teatret. Nøyaktig kl. 11 på denne dagen for hundre år sidan skreiv investorane under skipingsdokumentet som grunnla Det Norske Teatret – med Hulda Garborg som styreformann. Dette skjedde i Møllergata 20 i Oslo – forsamlingslokalet er no riven, men i anledning fødselsdagen vår tok teatersjef med seg “Hulda Garborg” tilbake hit!

Første framsyning til Det Norske Teatret kom ikkje før i 1913, og derfor skal best online casino vi feire at vi er 100 år i heile 2013! Heile Noreg er invitert, og jubileumsåret startar med ei festframsyning i Kilden, Kristiansand, 2. januar – det var i den byen vi hadde vår første framsyning. Den største feiringa kjem 6. oktober, nøyaktig 100 år etter at vi hadde vår første framsyning i Oslo. Vi skal ha ope hus, gratis framsyninger, sperre av gatene rundt og ha marknad og mykje moro – og sal av kostymer og rekvisitter!

Sett av 6. oktober til å feire med oss!